Jesteś w: Archiwum

Witamy na stronie Archiwum Dokumentów Fonicznych

Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.

Portal umożliwia wyszukiwanie, przeglądanie i słuchanie nagrań i innych materiałów multimedialnych zarchiwizowanych w całym okresie działalności rozgłośni.

Zarejestrowaliśmy, zachowaliśmy i udostępniliśmy relacje ze wszystkich ważnych wydarzeń na Pomorzu i Kujawach. To historia regionu opowiedziana dokumentami audialnymi dostępna on-line na całym świecie.

Wszelkie uwagi na temat funkcjonowania portalu prosimy zgłaszać pod adresem: archiwum@radiopik.pl.

Nagrania audycji jak i pozostałe materiały udostępniamy Państwu wyłącznie w celu poznawczym, jedynie w ramach własnego użytku osobistego, bez prawa utrwalania w technice cyfrowej lub analogowej z zakazem rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu całych audycji lub ich fragmentów, a także bez prawa do dokonywania i rozpowszechniania opracowań.

Tytuł nagrania Autorzy Czas Skrócony opis nagrania Data pierwszej emisji Odsłuchaj/Zobacz Załączniki
Akcja MSZ - 15 lat Polski w UE Elżbieta Rupniewska 00:02:52 15 tirów należących do bydgoskiej firmy transportowej wyjedzie na europejskie drogi, by promować 15-lecie obecności Polski w Unii Europejskiej. Na niebieskiej plandece każdego pojazdu widnieje napis „EUrope is our PLace” (Europa jest naszym miejscem). To wspólna akcja wizerunkowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. 2019-04-28
Organizacje Pożytku Publicznego - 2018.05.13 Elżbieta Rupniewska 00:39:15 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Górze działa na rzecz placówki noszącej imię Polskich Olimpijczyków w gminie Inowrocław. 2018-05-12
Organizacje Pożytku Publicznego - 2018.05.20 Elżbieta Rupniewska 00:42:13 Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Anieliny i Łodzia Żakus prowadzi szkołę podstawową, gimnazjum i przedszkole w Anielinach, w powiecie nakielskim, w gminie Sadki. 2018-05-19
Organizacje Pożytku Publicznego - 2018.05.06 Elżbieta Rupniewska 00:42:10 Stowarzyszenie Chorych na Celiakię Przekreślony Kłos edukuje i wspiera osoby uczulone na gluten. Stowarzyszenie Visus Supremus działa na rzecz dzieci i młodzieży niewidomej i słabo widzącej. 2018-05-05
Nauki dawne i niedawne Elżbieta Rupniewska 00:03:14 W Instytucie Fizyki UKW można oglądać interaktywną wystawę zatytułowaną"Nauki dawne i niedawne" sięgającą do historii matematyki, fizyki i astronomii. Ekspozycja przyjechała do Bydgoszczy z Muzeum UJ. 2014-01-16
Organizacje Pożytku Publicznego - 2014.01.01 Elżbieta Rupniewska 00:05:57 Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji "Mateusz" wspiera działalność Ośrodka Readaptacyjnego "Mateusz" w Toruniu - placówki dla bezdomnych oraz mężczyzn z problemem alkoholowym, którzy opuścili zakłady karne. 2013-12-31
Organizacje Pożytku Publicznego - 2014.01.02 Elżbieta Rupniewska 00:05:57 Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Przewlekle Chorym "Chronica" powstało, by wspierać działalność Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego dla Osób Przewlekle Chorych im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu. 2014-01-01
Organizacje Pożytku Publicznego - 2014.01.03 Elżbieta Rupniewska 00:05:22 Animals Towarzystwo Pomocy Zwierzętom opiekuje się bezdomnymi kotami. Jej wolontariusze dokarmiają bezpańskie zwierzęta, a zimą także ptaki. Organizacja zbiera także fundusze na sterylizację bezpańskich kotów, aby regulować ich populację w mieście. Zajmuje się też interwencjami w przypadkach złego traktowania zwierząt. 2014-01-02
Organizacje Pożytku Publicznego - 2014.01.06 Elżbieta Rupniewska 00:05:59 Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - oddział terenowy w Bydgoszczy istnieje od 1985 roku. Prowadzi Poradnię Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, która oferuje bezplatną pomoc terapeutyczną, psychiatryczną, logopedyczną oraz prawną rodzinom. Towarzystwo prowadzi także świetlicę środowiskową dla dzieci w wieku szkolnym. 2014-01-05
Organizacje Pożytku Publicznego - 2014.01.07 Elżbieta Rupniewska 00:06:04 Bydgoskie Stowarzyszenie Chorych na Fenyloketonurię powstało z inicjatywy rodziców dzieci chorych na tę metaboliczną chorobę, by wspierać się wzajemnie i pomagać nowym członkom. 2014-01-06
Organizacje Pożytku Publicznego - 2015.06.25 Elżbieta Rupniewska 00:05:51 Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji prowadzi w Toruniu mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz pomaga im w usamodzielnianiu się. 2015-06-24
Organizacje Pożytku Publicznego - 2014.05.21 Elżbieta Rupniewska 00:06:15 Fundacja Civitas powstała w Nakle w 2007 roku. jej celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez podnoszenie świadomości prawnej obywateli. Fundacja prowadzi Biuro Porad Obywatelskich w Nakle oraz 4 punkty porad obywatelskich w Szubinie, Mroczy, Sadkach i Kcyni. 2014-05-20
Organizacje Pożytku Publicznego - 2014.03.19 Elżbieta Rupniewska 00:05:53 Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminiowej i Pomocy Społecznej "Dom pod Słońcem" w Toruniu, Stowarzyszenie Urodzonych w Niewoli Niemieckiej we Włocławku 2014-03-18
Organizacje Pożytku Publicznego - 2014.03.20 Elżbieta Rupniewska 00:05:45 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Przekroczyć Granice" w Nowej Wsi w gm. Piotrkow Kujawski, Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. 2014-03-19
Organizacje Pożytku Publicznego - 2014.03.21 Elżbieta Rupniewska 00:06:10 Alba Julia - Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobą Reclinghausena i innymi schorzeniami z grupy fakomatoz i Toruńskie Stowarzyszenie Amazonki. 2014-03-20
Organizacje Pożytku Publicznego - 2015.05.27 Elżbieta Rupniewska 00:05:55 Fundacja na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Akadia" powstała, by wspierać najpierw szkołę specjalną. Obecnie organizacja prowadzi warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych inteletualnie i realizuje projekt, którego celem jest wprowadzanie tych osób na otwarty rynek pracy. 2015-05-26
Organizacje Pożytku Publicznego - 2015.05.28 Elżbieta Rupniewska 00:05:45 Fundacja "Cane pro Humano" zajmuje się dogoterapią niepełnosprawnych, dzieci i osób starszych. Pieniadze z 1 proc. podatku pozwalają na utrzymanie, szkolenie i leczenie psów. 2015-05-27
Organizacje Pożytku Publicznego - 2015.05.18 Elżbieta Rupniewska 00:05:54 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" działa w Chełmży na rzecz upośledzonych fizycznie i umysłowo. 2015-05-17
Organizacje Pożytku Publicznego - 2015.05.21 Elżbieta Rupniewska 00:05:36 Stowarzyszenie Wspólnota Duchowa "Iskierki" od 1990 roku działa w Bydgoszczy na rzecz zaniedbanych wychowawczo dzieci z bydgoskich Wyżyn. Organizacja prowadzi świetlicę środowiskową "Dom serca" 2015-05-20
Organizacje Pożytku Publicznego - 2015.05.25 Elżbieta Rupniewska 00:05:58 Towarzystwo Autyzmu działa w Toruniu, organizuje terapię dla osób z autyzmem i cechami autyzmu. Organizacja realizuje projekt "Poznajmy się", poza projektem prowawdzi też terapię i konsultacje dla osób autystycznych. 2015-05-24
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • ...
 • 82
 • 83
 •  Liczba znalezionych audycji: 1643 Wyświetlane rekordy 1 - 20
Polskie Radio PiK|UKF 100,1 MHz|Włocławek 100,3 MHz|Brodnica 106,9 MHz
ul.Gdańska 48, 85-006 Bydgoszcz
tel.+48 (52) 32 74 000, fax+48 (52) 34 56 013, e-mail: radio@radiopik.pl
Główna